Privacy & Cookies

Workshoppen.nl hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de gasten en bezoekers van de website. 
Jouw persoonsgegevens worden dan ook met zorgvuldigheid behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruik persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor jij ze hebt achtergelaten. Als jij bijvoorbeeld jouw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, worden deze gegevens niet gebruikt om ook andere informatie of nieuwsbrieven toe te zenden (behalve als dit expliciet door jou is aangegeven). Jij kunt je te allen tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief via de afmeldlink welke je onderaan de nieuwsbrief vindt. Workshoppen.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Workshoppen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage en correctie
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Workshoppen.nl. Ook heb jij het recht om verkeerde informatie te laten corrigeren en is er recht op vergetelheid. Jouw persoonsgegevens zullen op verzoek worden verwijderd uit de systemen van Workshoppen.nl. Boekingsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren kun jij niet laten verwijderen. Een verzoek hiervoor kun jij indienen per mail via info@workshoppen.nl.

Beveiliging
Workshoppen.nl neemt de bescherming van klantgegevens serieus en neemt passende maatregelen om de privacy zo veel mogelijk te waarborgen. Workshoppen.nl zal zorgdragen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft. Waar derde partijen worden ingeschakeld dienen deze partijen op hun beurt ook aantoonbare beveiligingsmaatregelen te hebben genomen en te garanderen. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via info@workshoppen.nl.

Cookies
Workshoppen.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Workshoppen.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al ge├»nformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Jij kunt jezelf afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun jij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/thema/privacy/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Vragen
Indien er vragen of opmerkingen zijn omtrent jouw gegevens en het gebruik ervan, dan kun jij contact opnemen met Workshoppen.nl via info@workshoppen.nl of via 085-4852493.