Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van Workshoppen BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Workshoppen B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Workshoppen B.V.

Betreft prijzen op deze website, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van juiste prijzen. Eventuele ontstane fouten herkenbaar als type- of programmeerfouten zullen nooit aanleiding vormen om een overeenkomst met Workshoppen.nl B.V te mogen claimen.

De producten en/of diensten op Workshoppen B.V worden aangeboden zonder enige vorm van garantie, juistheid of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen opnieuw te plaatsen, te wijzigen en te verwijderen.